Ordensregler


Da Arrild Golfklub er en lille klub der styres af relativt få mennesker, har alle en forpligtelse til at efterleve følgende ordensregler:

Behandle klubbens faciliteter, herunder golfbane, træningsfaciliteter og klubhus
mm med respekt og sørg for at dine næstemand også får en god oplevelse i
           Arrild Golfklub.

 

Hav respekt for dine medspillere samt andre gæster på golfanlægget.

 

 

Personalets har altid fortrinsret på klubbens område og deres anvisninger skal
altid respekteres og følges.

 

Klubben er ikke ansvarlig for evt. tyveri, skader eller andre ulykker i.f.m. spil på golfbanen. Alt færdsel på klubbens anlæg er på eget ansvar.

 

Egen medbragt mad må gerne indtages på terrassen ved klubhuset.

 

 

Arrild Golfklub tolererer ikke tydelig beruselse på nogle af klubbens områder. Klubbens har ligeledes Nul-tolerence overfor narko og andre euforiserende
           stoffer.

 

Som en inkluderende golfklub, anbefaler klubben altid, at man som medlem eller gæst tilstræber at spille banen i 4-bolde.

 

Tomme flasker og dåser, papir, cigaretskod, brugte tee s og andet affald skal anbringes i de dertil indrettede affaldsbeholdere.På forhånd tak

Baneudvalget…